Budynek, dom pasywnyKRES - edukacja ekologiczna
Menu Główne  

Wyszukiwanie  


  
Czy zastosowanie okien o współczynniku przenikania ciepła 0,8 W/(m2•K) i przegród zewnętrznych o współczynniku 0,15 W/(m2•K) oraz rekuperatora o skuteczności powyżej 75%,

a także umieszczenie większości okien od strony południowej gwarantuje, że zapotrzebowanie budynku na ciepło będzie mniejsze niż 15 kWh/(m2•rok)?

W niektórych publikacjach można spotkać się z opinią, że wystarczy spełnić podstawowe kryteria, a mianowicie zapewnić przegrody zewnętrzne o odpowiednich parametrach izolacyjności oraz użyć rekuperatora o wysokiej skuteczności odzysku ciepła, aby uzyskać standard budynku pasywnego. Trzeba podkreślić, że może to wystarczać, lecz tylko i wyłącznie w przypadku domów stojących w krajach o stosunkowo łagodnym klimacie. Warunki pogodowe na terenie Polski nie są jednak zbyt sprzyjające, dlatego istotne jest przeanalizowanie wszystkich czynników, które wpływają na wielkość zapotrzebowania budynku na ciepło. Udowodniono, że spełnianie przez dany obiekt podstawowych kryteriów standardu pasywnego nie gwarantuje, że jego zapotrzebowanie na ciepło będzie mniejsze od wymaganych przez standard 15 kWh/(m2•rok). Poza parametrami przegród zewnętrznych i rekuperatora należy w danym przypadku uwzględnić: wielkość i współczynnik przewodzenia ciepła mostków termicznych, szczelność budynku, lokalizację okien, zacienienie i warunki gruntowe. Stuprocentową pewność co do zapotrzebowania na ciepło uzyskuje się dopiero po obliczeniach wykonanych za pomocą oprogramowania przeznaczonego dla budynków pasywnych. Nie powinno się wykonywać takich obliczeń przy pomocy oprogramowania przeznaczonego dla budynków tradycyjnych, które jest powszechnie wykorzystywane przy projektowaniu instalacji centralnego ogrzewania czy klimatyzacji. Ze względu na to, że nie uwzględnia ono licznych czynników, uzyskane rezultaty nie będą w przypadku budownictwa pasywnego wystarczająco precyzyjne, mimo że dla innych budynków są satysfakcjonujące. Jeżeli zamierzają Państwo budować dom w standardzie pasywnym, zalecamy sprawdzenie, czy wykonano obliczenia wymagane dla tego typu obiektów.

  

Copyright © 2004-2008 budynkipasywne.pl


Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 378