Budynek, dom pasywnyKRES - edukacja ekologiczna
Menu Główne  

Wyszukiwanie  


  
Czy jest możliwe dostosowanie projektu gotowego do standardu budynku pasywnego?

Jak pokazuje nasze doświadczenie, w przypadku 80-90% projektów gotowych obecnych na rynku będzie to niemożliwe. Przyczyn tego jest kilka. Dla spełnienia standardu budynku pasywnego niezbędne jest zastosowanie kilku odmiennych rozwiązań w stosunku do tradycyjnego budownictwa. Należy zaprojektować bryłę, tak aby była możliwie jak najbardziej zwarta. Jak największa liczba okien powinna być skupiona od strony południowej. Jest to bardzo istotne z tego względu, że znaczna część zysków energetycznych w budynku pasywnym pochodzi od promieniowania słonecznego. Niestety niewiele jest projektów gotowych, które spełniają powyższe wymogi. Kolejna istotna kwestia to likwidacja mostków termicznych. W bryle budynku powinno się ich unikać w dużo większym stopniu niż w przypadku budynków tradycyjnych. Rozwiązania takie jak płyta balkonowa przechodząca przez termoizolację są niedopuszczalne. Niestety takie i wiele podobnych rozwiązań jest powszechne w przypadku projektów gotowych. Oczywiście możliwe są poprawki w projekcie, tak aby wyeliminować mostki cieplne, ale w większości przypadków przeróbki takie są zbyt kosztowne. Ponadto, standard domu pasywnego wymaga zastosowania wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła zamiast powszechnie stosowanej wentylacji grawitacyjnej. W przypadku projektów gotowych problemem może być rozmieszczenie kanałów wentylacyjnych. Przegrody zewnętrzne w budynkach pasywnych muszą mieć dobre parametry izolacyjności termicznej. Ten wymóg jest dosyć łatwy do spełnienia w przypadku projektów gotowych, ponieważ bez znacznych przeróbek można zwiększyć grubość izolacji termicznej oraz zastosować specjalne okna. Spełnienie wszystkich powyższych wymagań jest niezbędne dla zachowania standardu budownictwa pasywnego. Należy podkreślić, że odstępstwa w kilku, z pozoru nieistotnych, kwestiach mogą mieć znaczący wpływ na bilans energetyczny budynku.
Decydując się na przystosowanie projektu gotowego do standardu budynku pasywnego należy zawczasu dokonać wszystkich zmian w projekcie. Wprowadzanie zmian na etapie wykonawstwa może okazać się niemożliwe. Konieczne jest także wykonanie obliczeń zapotrzebowania na ciepło przy pomocy specjalistycznego oprogramowania przeznaczonego dla budynków pasywnych lub energooszczędnych. Obliczenia dokonywane przy pomocy powszechnie stosowanych programów do obliczania zapotrzebowania na ciepło dają wyniki przybliżone, których stopień dokładności jest niestety niewystarczający w przypadku budynków pasywnych.
W przypadku projektów gotowych godny polecenia jest inny sposób postępowania, a mianowicie adaptacja projektu na projekt niskoenergetyczny z wykorzystaniem komponentów budynku pasywnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymamy budynek, który ma bardzo niskie zapotrzebowanie na ciepło. Obiekt taki spełniał będzie wymogi stawiane dla budynków niskoenergetycznych oraz będzie mieścił się w klasie energetycznej A. Zapotrzebowanie takiego budynku na ciepło będzie większe niż w przypadku budynków pasywnych, jednakże w porównaniu z budynkami konwencjonalnymi będzie ono kilkukrotnie mniejsze! Rozwiązanie takie jest dużo mniej kosztowne, a zakres przeróbek w projekcie jest znacząco mniejszy niż w przypadku dostosowywania projektu gotowego do standardu pasywnego.

  

Copyright © 2004-2008 budynkipasywne.pl


Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 378