Budynek, dom pasywnyKRES - edukacja ekologiczna
Menu Główne  

Wyszukiwanie  


  
Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła U, [W /m2∙K1] określa właściwości ciepłochronne przegrody budowlanej (np. ściany, okna). Wyraża on ilość ciepła jaka przenika przez płaski element budowlany o powierzchni 1m2. Im współczynnik ten ma mniejszą wartość tym lepsze właściwości termoizolacyjne ma przegroda. Przykładowo współczynnik U=1 W/m2∙K1 oznacza, że przez ścianę zewnętrzną budynku o powierzchni jednego metra kwadratowego, przy różnicy temperatury powietrza pomiędzy stroną wewnętrzną i zewnętrzną wynoszącą jeden stopień, przenika energia o wartości jednego Wata.

  

Copyright © 2004-2008 budynkipasywne.pl


Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 378