Budynek, dom pasywnyKRES - edukacja ekologiczna
Menu Główne  

Wyszukiwanie  


  
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Pojęcie to oznacza działania zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na energię grzewczą. Definiuje je szczegółowo ustawa z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 30 grudnia 1998). Pojęcie to oznacza następujące działania:

  1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby, o których mowa w art. 1 pkt. 1 lit. a):

    • w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy - co najmniej o 10%,

    • w budynkach, w których w latach 1985-2001 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej o 15%,
    • w pozostałych budynkach - co najmniej o 25%,


  2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej w lokalnych źródłach ciepła i w lokalnej sieci ciepłowniczej - co najmniej o 25%,

  3. wykonywanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków - co najmniej 20% w stosunku rocznym,

  4. zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne


  

Copyright © 2004-2008 budynkipasywne.pl


Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 378