Budynek, dom pasywnyKRES - edukacja ekologiczna
Menu Główne  

Wyszukiwanie  


  
Pompa ciepła

Pompa ciepła jest to rodzaj urządzenie energetycznego, znajdującego zastosowanie przy pozyskiwaniu odpadowej i odnawialnej energii. Energia cieplna pobierana jest ze źródła o niskiej temperaturze(tzw. dolne źródło), a następnie przekazywana do źródła w temperaturze wyższej (tzw. górne źródło). Jako dolne źródło może służyć grunt, woda gruntowa, powietrze, zużyte powietrze wentylacyjne i inne. Pozyskane ciepło stosuje się do rozmaitych celów grzewczych: ogrzewanie pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej, podgrzewania powietrza wentylacyjnego. Zasada działania podobna jest do lodówki. Zastosowanie znajdują procesy wykorzystywane w urządzeniach chłodniczych, a mianowicie fakt, że podczas procesu schładzania jako produkt uboczny powstaje ciepło i to w dużych ilościach. Proszę pomyśleć tylko o Państwa lodówce. Zapewne zauważyli Państwo że z tyłu tego urządzenia znajduje się radiator odprowadzająca ciepło. Jest to ciepło które zostało odprowadzone z wnętrza lodówki. Zostało ono “przekształcone” z energii cieplnej o niskiej temperaturze w energię o wyższej temperaturze, po to aby można było usunąć je na zewnątrz – wypromieniowując je poprzez radiator. Ciepło oddawane przez loduwkę traktowane jest jako odpad. Wyobraźmy sobie sytuację że celem nie jest chłodzenie tylko ogrzewania. W takim wypadku lodówka stałaby się pompą ciepła. Gdybyśmy w zimowy dzień ustawili lodówka we wnętrzu budynku i zapewnili do niej stały dopływ zimnego powietrza z zewnątrz. Wtedy lodówka pobierała by ciepło z powietrza zewnętrznego (dolne źródło) i oddawała je do źródła o wyższej temperaturze (górne źródło), wypromieniowywując je przy pomocy radiatora do pomieszczenia. Wnętrze pomieszczenia zostało by ogrzane przy pomocy ciepła z zewnątrz budynku. Na takiej zasadzie działa właśnie pompa ciepła. Wykorzystywany jest prosty fakt że w przyrodzie nic nie ginie. Jeżeli schłodzimy coś po jednej stronie to po drugiej stronie coś zostanie ogrzane.. Ilość energii pozyskane w opisany sposób przy pomocy lodówki były by niewielka, dlatego urządzenia – agregaty stosowane w pompach ciepła mają znacznie większą moc. Pompa ciepła podobnie jak lodówka potrzebuje do działania energii z zewnątrz. Do tego celu stosuje się energię mechaniczną i termiczną.

Stosując jako kryterium rodzaj energii dostarczanej z zewnątrz możemy podzielić pompy ciepła na:
•sorpcyjne – napęd termiczny w postaci ciepła na przykład ze spalania gazu
•sprężarkowe - napęd mechaniczny w postaci silnika elektrycznego, są to pompy najczęściej stosowane.

Pompy ciepła możemy podzielić pod względem rodzaju wykorzystywanego dolnego i górnego źródła ciepła na pompy:
•woda-woda
•woda-powietrze
•powietrze-woda
•powietrze-powietrze

Jako woda klasyfikowane są także inne ciecze wykorzystywane jako nośniki ciepła, jako powietrze rozumiane są różne nośniki gazowe.

Przy budowie domów pasywnych często stosuje się pompy ciepła powietrze-powietrze do ogrzewania powietrza wentylacyjnego. Są to urządzenia o niewielkiej mocy wbudowane w nawiewno-wywiewny system wentylacyjny. Często stosuje się bardziej rozbudowany układ, gdy pompa ogrzewa jeszcze ciepłą wodę użytkową. W ostatnich latach pojawiły się kompaktowe centrale grzewcze,w których pompy ciepła zintegrowana jest z rekuperatorem, zasobnikiem ciepłej wody oraz innymi elementami uzupełniającymi: wentylatory, filtry, pompy, sterownik,zawory itp.

Technika chłodnicza jest obecnie bardzo rozwinięta i sprawdzona. Jej wykorzystanie do produkcji pomp ciepła pozwala wytwarzać niezawodne urządzenia

Efektywność energetyczną pompy ciepła jest współczynnik wydajności grzejnej, będący stosunkiem mocy uzyskiwanej w górnym źródle do mocy dostarczanej z zewnątrz do napędu pompy. Współczynnik o wartości 4 oznacza że z jednego kilowata dostarczonej energii wytwarzane są cztery kilowaty energii cieplnej. Współczynnik ten zależy od różnicy temperatur pomiędzy źródłem dolnym i górnym. Im większa różnica temperatur tym mniejsza wydajność.
Główne elementy sprężarkowej pompy ciepła to: parownik, sprężarka, skraplacz i zawór dławiący.

  

Copyright © 2004-2008 budynkipasywne.pl


Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 378