Budynek, dom pasywnyKRES - edukacja ekologiczna
Menu Główne  

Wyszukiwanie  


  
Mostek termiczny

Mostek termiczny jest to element przegrody budowlanej, który ma znacznie wyższy niż sąsiadujące z nim współczynnik przewodzenia ciepła. Na skutek tej cechy, przy znacznej różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku dochodzi do punktowego przemarzania przegrody. Zjawisko to ma bardzo negatywny wpływ na bilans cieplny budynku, ponieważ często może doprowadzać do bardzo dużych strat energetycznych. Ponadto przemarzanie przegrody może doprowadzić do jej zawilgocenia na skutek wykraplania się pary wodnej, co może skutkować z kolei powstawaniem grzyba lub pleśni, a nawet zniszczeniem przegrody. Usunięcie istniejącego mostka termicznego jest bardzo trudne, a w niektórych sytuacjach nawet niemożliwe. Ze względu na te konsekwencje bardzo istotne jest, żeby na etapie projektowania i realizacji projektu przeanalizować wszystkie miejsca, które mogą skutkować powstawaniem mostków termicznych. Główne miejsca zagrożone występowaniem mostków termicznych, to: nieciągłość lub zawilgocenie izolacji termicznej, złe obsadzenie stolarki lub ślusarki, źle rozwiązane węzły konstrukcyjne w budynku. Bardzo skuteczną technologią wykrywania mostków termicznych istniejących budynków jest monitoring kamerami termowizyjnymi.

  

Copyright © 2004-2008 budynkipasywne.pl


Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 378