Budynek, dom pasywnyKRES - edukacja ekologiczna
Menu Główne  

Wyszukiwanie  


  
Biomasa

W ekologii przez termin biomasa rozumie się ogólną masę materii organicznej, zawartej w organizmach zwierzęcych i roślinnych w danym siedlisku.
Pod tym pojęciem rozumie się także całość występującej w przyrodzie materii pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego nie wliczając w to materii organicznej zawartej w kopalinach. Poprzez fotosyntezę energia słoneczna jest akumulowana w biomasie, początkowo organizmów roślinnych, później w łańcuchu pokarmowym także zwierzęcych. Energię zawartą w biomasie można wykorzystać dla celów człowieka. Podlega ona przetwarzaniu na inne formy energii poprzez spalanie biomasy, lub spalanie produktów jej rozkładu. Spalanie odbywa się w kotłach, w celu uzyskania energii cieplnej, która może być ewentualnie dalej przetworzona na energię elektryczną.

Biomasa jest to całkowita masa materii danej populacjii na okreslonym terenie w danym momencie.
W Polsce na potrzeby produkcji biomasy można uprawiać rośliny szybko rosnące:

 • wierzba wiciowa (Salix viminalis)
 • ślazowiec pensylwański lub inaczej malwa pensylwańska (Sida hermaphrodita)
 • topinambur czyli słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus)
 • róża wielokwiatowa znana też jako róża bezkolcowa (Rosa multiflora)
 • rdest sachaliński (Polygonum sachalinense)
 • trawy wieloletnie, jak np:

  • miskant olbrzymi czyli trawa słoniowa (Miscanthus sinensis gigantea)
  • miskant cukrowy (Miscanthus sacchariflorus)
  • spartina preriowa (Spartina pectinata)
  • palczatka Gerarda (Andropogon gerardi)

Biomasa jako źródło energii

Do celów energetycznych wykorzystuje się najczęściej:
 • drewno odpadowe
 • odchody zwierząt
 • osady ściekowe
 • słomę, makuchy i inne odpady produkcji rolniczej
 • wodorosty uprawiane specjalnie w celach energetycznych
 • odpady organiczne np: wysłodki buraczane, liście kukurydzy, trawy, lucerny
Spalanie biomasy jest uważane za korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych, gdyż zawartość szkodliwych pierwiastków (przede wszystkim siarki) w biomasie jest dużo niższa, a tworzący się w procesie spalania dwutlenek węgla jest zamieniany na biomasę przez kolejne pokolenia organizmów żywych wytwarzających biomasę, które następnie są znowu spalane itd. Natomiast dwutlenek wprowadzony do środowiska przy spalaniu paliw kopalnych pojawia się w środowisku nagle, po milionach lat gromadzenia i przekształcaniu się pokładów biomasy w paliwa kopalne, zwiększając efekt cieplarniany. Oprócz bezpośredniego spalania wysuszonej biomasy, energię pochodzącą z biomasy uzyskuje się również poprzez:
 • gaz generatorowy (głównie wodór i tlenek węgla) powstały ze zgazowania biomasy w zamkniętych reaktorach (tzw. gazogeneratorach) - jest on spalany w kotle lub bezpośrednio napędza turbinę gazową bądź silnik spalinowy.
 • fermentację biomasy, w wyniku której otrzymuje się metanol, etanol i inne, które to związki mogą być następnie przetworzone na inne formy energii bądź służyć jako paliwo.
 • biogaz otrzymywany w procesie fermentacji beztlenowej.
źródło tekstu: wikipedia, licencja: GNU FDL, autorzy
Więcej informacji:

Bullet1 http://www.biomasa.org.pl/ Polska Izba Biomasy
Bullet1 http://www.biomasa.org/ Serwis poświęcony energetycznemu wykorzystaniu biomasy


  

Copyright © 2004-2008 budynkipasywne.pl


Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 378