Budynek, dom pasywnyKRES - edukacja ekologiczna
Menu Główne  

Wyszukiwanie  


  
Współczynnik zapotrzebowania na energię grzewczą

E, [kW∙h/m2∙a] - współczynnik ten określa ilość energii jaka niezbędna jest do ogrzania 1 m2 powierzchni budynku w przeciągu jednego sezonu grzewczego. Budynek o współczynniku E= 70kW∙h/m2∙a i powierzchni 100 m2 zużyje w ciągu roku 7000 kilowatogodzin energii, co w przybliżeniu odpowiada spaleniu 700 l oleju napędowego.

Współczynnik ten używany jest przez autorów większości publikacji poświęconych budynkom pasywnym. Nie należy mylić go z innym podobnym współczynnikiem, który został określony w polskiej normie PN-B-02025:1999. Jest to “współczynnikiem zapotrzebowania na energię grzewczą” [kW∙h/m3∙a], określający zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzania 1 m3 kubatury budynku.

  

Copyright © 2004-2008 budynkipasywne.pl


Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 378