Budynek, dom pasywnyKRES - edukacja ekologiczna
Menu Główne  

Wyszukiwanie  


  
Zagadnienia ekonomiczne

Jak pokazuje praktyka, decyzja o wybudowaniu obiektu w standardzie pasywnym wiąże się z koniecznością poniesienia wyższych nakładów inwestycyjnych w stosunku do nakładów na budowę takiego samego obiektu o standardowych parametrach. Przeciętnie w Niemczech różnica tych kosztów wynosi 15%, jednak w przypadku budynków, które powstały w ramach projektu CEPHEUS wynosi ona już tylko 8%. W Polsce, z uwagi na niewielką ilość wniesionych dotychczas obiektów pasywnych, nie ma jeszcze wiarygodnych danych, które pozwoliłyby stwierdzić jak wielka jest różnica kosztów. Budynki pasywne charakteryzują niskie koszty utrzymania wynikające z niskiego zużycia energii. Powstałe w ten sposób oszczędności pozwalają zbilansować dodatkowe koszty budowy. W przypadku obiektów wzniesionych w Niemczech okres zwrotu dodatkowych inwestycji wynosił od kilku do kilkunastu lat.

Dodatkowe nakłady inwestycyjne w dużej mierze generowane są przez koszt związany z wyposażeniem budynku w wentylację mechaniczną. Do wzrostu kosztów przyczynia się również cena grubszej warstwy izolacji termicznej oraz okien - wyższa o 100 do 120% w porównaniu do okien o standardowych parametrach. W przypadku izolacji nie jest to tak znacząca różnica – stosuje się bowiem grubszą izolację z takich samych materiałów jak w budynkach tradycyjnych. Większe koszty związane z koniecznością wykonania wyżej wymienionych inwestycji są częściowo równoważone brakiem nakładów na, zbędną w budynkach pasywnych, instalację ogrzewania hydraulicznego.
schematystr19ekonom340.jpg
Zależność kosztów inwestycyjnych i utrzymania w zależności od standardu energetycznego budynku
Załączony wykres przedstawia wielkość kosztów ponoszonych przez użytkowników w trakcie eksploatacji budynku. Na całość ponoszonych wydatków (wykres czerwony) składa się koszt energii grzewczej koniecznej do ogrzania budynku (wykres niebieski) oraz koszt dodatkowych inwestycji (wykres zielony). Podniesienie tego ostatniego skutkuje niższym zapotrzebowaniem energetycznym obiektu. Z wykresu wynika, że do pewnej wysokości poniesionych kosztów dodatkowych możliwe jest wybudowanie domu niskoenergetycznego (30 – 60 kWh/(m2•rok) przy stałych, stosunkowo niskich kosztach całkowitych.
Dalsze zwiększenie nakładów inwestycyjnych powoduje że zapotrzebowanie na energię maleje (15 – 30 kWh/(m2•rok)) częściowo bilansując dodatkowe inwestycje, nie na tyle jednak by je zrównoważyć, w efekcie czego koszty całkowite niezbędne do poniesienia rosną w sposób znaczący.
Krytycznym punktem zwiększania nakładów inwestycyjnych na poprawienie energooszczędności budynku jest moment, kiedy obiekt osiągnie wartość zapotrzebowania na energię wysokości 15 kWh/(m2•rok) (wartość charakterystyczna dla domów pasywnych), co pozwala na rezygnację z hydraulicznego centralnego ogrzewania. W takiej sytuacji koszty całkowite zostają zmniejszone o wartość instalacji centralnego ogrzewania oraz koszt jej eksploatacji do poziomu, która czyni taką inwestycję opłacalną z ekonomicznego punktu widzenia.Kalkulator kosztów ogrzewania budynków mieszkalnych
>>kalkulator

  

Copyright © 2004-2008 budynkipasywne.pl


Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 378