Budynek, dom pasywnyKRES - edukacja ekologiczna
Menu Główne  

Wyszukiwanie  


  
Kominki w budynkach pasywnych

Kominki są bardzo częstym elementem wyposażenia domów. Chociaż w większości przypadków utraciły swój walor użytkowy – a z całą pewnością mogą zostać zastąpione przez urządzenia bardziej wydajne i prostsze w utrzymaniu – to bardzo trudno jest nam się z nimi rozstać. W budynkach pasywnych istnieje także możliwość instalacji kominka, jednak ze względu na rygory wynikające z założonej energooszczędności i specyficznej wentylacji musi to być rozwiązanie inne niż stosowane w tradycyjnym budynku.
str22kominkiotw220.jpg
Kominek z otwartą komorą spalania w budynku tradycyjnym
W kominkach stosowanych w obiektach z wentylacją grawitacyjną powietrze potrzebne do procesu spalania czerpane jest bezpośrednio z wnętrza pomieszczenia. Następnie podczas procesu spalania przechodzi przez kominek skąd odprowadzane jest razem ze spalinami przez komin. Zastosowanie takiego rozwiązania w domu pasywnym prowadziłby do przerwania szczelnej powłoki budynku, a co za tym idzie do niekontrolowanych strat spowodowanych przez wymianę ciepła z otoczeniem przez przewód spalinowy. Ponadto proces spalania wymaga dostarczenia dużej ilości tlenu. W budynku pasywnym, gdzie poziom wentylacji jest ściśle określony, nie ma możliwości dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza, w skutek czego w trakcie spalania zacząłby się wydzielać śmiertelnie niebezpieczny tlenek węgla.
str22kominkizamk220.jpg
Kominek z zamkniętą komorą spalania w budynku pasywnym
Rozwiązaniem, które pozwala w domu pasywnym uniknąć tych problemów jest urządzenie z zamkniętą komorą spalania. W takim wariancie powietrze biorące udział w procesie spalania tworzy obieg całkowicie niezależny od powietrza w budynku. Powietrze potrzebne do zasilania kominka pobierane jest z zewnątrz specjalnie do tego celu zainstalowanym przewodem, a po spaleniu wyrzucane przez komin, tak że nie dochodzi do mieszania powietrza wewnętrznego z powietrzem zasilającym kominek. Kanał wlotowy najczęściej umieszczony jest równolegle do komina spalinowego. Aby nie dopuścić do powstania mostków termicznych lub nieszczelności w powłoce budynku materiały na komin muszą być odpowiednio dobrane, a przewody starannie zaizolowane. Izolacja termiczna kanałów jest niezbędna również dlatego, że nawet kiedy kominek nie jest używany, w przewodzie kominowym cały czas zachodzi cyrkulacja powietrza, co przy braku izolacji generowałoby straty cieplne. Sam kominek zaopatrzony jest w przeszklone, szczelne drzwiczki, które nie pozwalają na mieszanie się powietrza z obiegu kominkowego z powietrzem w pomieszczeniu, a pozwalają na wgląd do komory spalania.

W zależności od przyjętego rozwiązania ciepło wytworzone w urządzeniu wykorzystywane jest do ogrzania budynku przez bezpośrednie promieniowanie termalne kominka lub przez ogrzewanie powietrza rozprowadzanego przez układ wentylacyjny do pomieszczeń. W drugim przypadku możliwe jest równomierne dogrzewanie wszystkich pomieszczeń.

To czy budynek wyposażony będzie w kominek należy uwzględnić w bilansie energetycznym sporządzanym na etapie projektowania.

W budynkach pasywnych oprócz kominków opalanych drewnem zastosowanie znajdują także urządzenia spalające granulat z biomasy tak zwany “pellets”. W rozwiązaniach tego typu – podobnie jak w kominkach – stosowane są przeszklenia, przez które widać ogień. Ich zaletą jest zautomatyzowany proces spalania, do tego stopnia, że paliwo podawane jest mechanicznie do komory spalania. Niewielkie zapotrzebowanie budynków pasywnych na energię sprawia, że nawet przy najniższych temperaturach na ich pokrycie wystarczy spalenie kilku kilogramów granulatu dziennie.

  

Copyright © 2004-2008 budynkipasywne.pl


Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 378