Budynek, dom pasywnyKRES - edukacja ekologiczna
Menu Główne  

Wyszukiwanie  


  
Badanie szczelności przy pomocy próby ciśnieniowej

Jak dowodzi praktyka bardzo trudne jest takie wykonanie obiektu, które w pełni eliminowałoby powstawanie nieszczelności w powłoce zewnętrznej budynku. Dlatego, na etapie budowy, przeprowadza się tzw. próbę ciśnieniową. W jej trakcie mierzony jest parametr n50, określający ilość wymian powietrza w kubaturze budynku w ciągu godziny przy różnicy ciśnień na zewnątrz i wewnątrz budynku wynoszącej 50 Pa. Inaczej mówiąc w trakcie jednej godziny wymianie ulegnie określona przez współczynnik część powietrza znajdującego się w kubaturze budynku. Przykładowo w domu o współczynniku 0,5 h-1 w ciągu godziny wymieniona zostanie połowa powietrza znajdującego się we wnętrzu.
str11a.jpg
Przyrząd do wykonywania próby ciśnieniowej. Źródło: bionic3 GmbH
Przeprowadzenie próby ciśnieniowej polega na wytworzeniu różnicy ciśnień w wysokości 50 Pa pomiędzy powietrzem wewnątrz i na zewnątrz budynku, które osiąga się poprzez uszczelnienie wszystkich otworów i wtłaczanie bądź wyciąganie odpowiedniej ilości powietrza przy pomocy wentylatora. Badanie wykonuje się dwukrotnie, przy wytworzeniu wewnątrz budynku nadciśnienia i podciśnienia względem wartości ciśnienia powietrza na zewnątrz, w celu sprawdzenie szczelności przegród badanego obiektu na konwekcję powietrza w obu kierunkach. Próba ciśnieniowa przeprowadzana jest w trakcie budowy po wykończeniu budynku od zewnątrz oraz w trakcie prac wykończeniowych we wnętrzu. Wielkość czynnika n50 dla budownictwa pasywnego powinna być mniejsza od wartości 0,6 h-1.
str11b.jpg
Wykrywanie nieszczelności przy pomocy anemometru. Źródło: bionic3 GmbH
Przyrząd do próby ciśnieniowej składa się z regulowanej ramy wypełnionej płachtą winylową oraz wmontowanego w nią wentylatora. W skład zestawu wchodzą również czujniki do pomiaru przepływu powietrza oraz ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego. Przyrząd odnotowuje ilość powietrza wywiewanego lub nawiewanego w trakcie próby, niezbędnego do utrzymania różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz budynku w wysokości 50 Pa. Urządzenie w bardzo prosty sposób wstawiane jest w środek otworu drzwiowego, szczelnie przesłaniając całe jego światło. Do przeprowadzenia badania nowych budynków mieszkalnych stosuje się jedno urządzenie. W przypadku budynku istniejącego (większe nieszczelności) lub dużych budynków np. przemysłowych można stosować jednocześnie kilka oddzielnych urządzeń.
str14nieszczelnosca.jpg
Przykład wadliwie wykonanej instalacji elektrycznej, przez którą przedostaje się powietrze. Źródło: bionic3 GmbH
Jeśli badanie wykaże nieszczelności w powłoce, ich położenia lokalizowane są ręcznie przy pomocy urządzenia do pomiaru prędkości przepływu powietrza (anemometru, termoanemometru).

Jako pomoc w lokalizowaniu nieszczelności w budynku można stosować wytwornice dymu, które w bardzo czytelny sposób pokazują miejsca przepływu powietrza przez przegrody zewnętrzne.

W Polsce warunki przeprowadzenia próby ciśnieniowej określa norma PN-EN13829 „Właściwości cieplne budynków. Określenie przepuszczalności cieplnej budynku. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora.”
Linki:

http://www.lufthaus.pl/
Artykuły i publikacje na temat próby szczelności (dział "wiedza fachowa")

  

Copyright © 2004-2008 budynkipasywne.pl


Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 378