Budynek, dom pasywnyKRES - edukacja ekologiczna
Menu Główne  

Wyszukiwanie  


  
Szczelność przegród zewnętrznych

Jednym z podstawowych warunków, które musi spełniać dom pasywny, jest zapewnienie tzw. szczelności. Szczelność budynku polega na bardzo dokładnym zabezpieczeniu przegród zewnętrznych przed niekontrolowanym przepływem przez nie powietrza (zjawisko konwekcji). Należy jednak zaznaczyć, że zapewnienie odpowiedniej izolacji termicznej nie jest równoznaczne z tym, że budynek będzie szczelny. Przykładowo izolacja z wełny mineralnej jest dobrym materiałem izolacyjnym, ale jest przepuszczalna dla powietrza.
Nieszczelna powłoka zewnętrzna budynku

Szczelina o długości 50 cm i szerokości 1 mm przy temperaturze wewnętrznej 20°C i wilgotności względnej 50% oraz temperaturze zewnętrznej 0°C i wilgotności względnej 80% w ciągu jednego tygodnia może spowodować wykroplenie aż 1,2 l wody we wnętrzu przegrody budowlanej. Jest to skutkiem ochładzania się powietrza w miarę przenikania przez przegrodę.
W budownictwie tradycyjnym pewien poziom nieszczelności jest pożądany, ponieważ przechodzące przez przegrody powietrze w połączeniu z wentylacją grawitacyjną ma zapewnić odpowiedni dopływ świeżego powietrza do wnętrza. Należy jednak zaznaczyć, że taka wentylacja jest w wielkim stopniu zależna od warunków atmosferycznych i przez to bardzo często zawodna. Trzeba podkreślić, że obiekt, który ma zapewnioną szczelność na poziomie wymaganym w budownictwie pasywnym nie zachowuje się jak „termos”, który uniemożliwia wymianę powietrza z otoczeniem i zatrzymuje całą wilgoć wewnątrz. Bariera chroniąca przed przepływem powietrza ma za zadanie zredukować wielkość konwekcji w taki sposób, żeby nie dopuścić do strat cieplnych i zawilgocenia przegród. W przegrodach - podobnie jak ma to miejsce w budynkach tradycyjnych - w dalszym ciągu zachodzi zjawisko dyfuzji pary wodnej, co pomaga usuwać nadmiar wilgoci z wnętrza.
Wykonując powłokę mającą zapewnić szczelność budynku szczególną uwagę należy zwracać na miejsca wszelkich połączeń jak np. styk ściany i więźby dachowej, naroża, obsadzenie stolarki i inne „trudne” punkty budynku. Wszędzie tam mogą potencjalnie występować punktowe nieszczelności powłoki. Praktyka wskazuje, iż takie właśnie szczeliny mogą być przyczyną wykraplania się bardzo dużych ilości wody z powietrza na skutek jego stopniowego ochładzania się w trakcie konwekcji przez przegrodę. Zjawisko to może być fatalne w skutkach, ponieważ zawilgocenie przegrody doprowadza do spadku jej właściwości izolacyjnych, a co za tym idzie dużych strat energetycznych. Ponadto zawilgocona przegroda może ulec zniszczeniu, jest także podatna na powstawanie grzybów i pleśni.

  

Copyright © 2004-2008 budynkipasywne.pl


Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 378