Budynek, dom pasywnyKRES - edukacja ekologiczna
Menu Główne  

Wyszukiwanie  


  
Przegrody zewnętrzne – ściany, dach, fundamenty

Szczelność przegród zewnętrznych

Na etapie planowania budynku pasywnego należy sprawdzić, czy nieprzepuszczalna dla powietrza powłoka zewnętrzna w sposób ciągły otacza ogrzewaną kubaturę budynku.

Ze względu na założone rygory energetyczne w budownictwie pasywnym przegrody zewnętrzne muszą spełniać wysokie standardy dotyczące współczynnika przenikania ciepła i szczelności na konwekcję powietrza. Bardzo istotne jest to, aby poszczególne elementy tworzące powłokę zewnętrzną budynku, czyli dach, ściany, fundamenty, podłoga na gruncie, obok właściwych parametrów były również tak dobrane i wykonane, żeby w miejscach ich połączeń nie powstawały nieszczelności umożliwiające konwekcję powietrza, bądź powstawanie mostków termicznych. Inaczej mówiąc w przegrodach zewnętrznych budynków pasywnych należy zadbać o ciągłość izolacji cieplnej i powłoki zapewniającej szczelność.
Mostek termiczny

Mostek termiczny jest to element przegrody budowlanej o znacznie wyższym niż sąsiadujące z nim elementy współczynniku przewodzenia ciepła. Na skutek tej cechy, przy różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku dochodzi do punktowego wychładzania przegrody. Zjawisko to ma bardzo negatywny wpływ na bilans cieplny budynku, ponieważ może powodować bardzo duże straty energetyczne. Ponadto wychładzanie przegrody może doprowadzić do jej zawilgocenia na skutek wykraplania się pary wodnej, co z kolei może skutkować powstawaniem grzyba lub pleśni, a nawet zniszczeniem przegrody. Najbardziej zagrożone występowaniem mostków termicznych są węzły konstrukcyjne, gdzie łączą się różne elementy przegród zewnętrznych budynku. Do miejsc takich należy połączenie dachu i ściany zewnętrznej, miejsce obsadzenia okien czy połączenie balkonu ze ścianą zewnętrzną.
Materiały izolacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie materiałów izolacyjnych uwzględniające grubość danego materiału niezbędną do uzyskania przegrody budowlanej o współczynniku przenikania ciepła na poziomie 0,15 W/(m2•K). Wartość taka wymagana jest dla budownictwa pasywnego w przypadku przegród zewnętrznych takich jak ściany, dachy czy podłogi na gruncie.

Nazwa Grubość
Sprasowana słoma 55 cm
Szkło piankowe 52 cm
Płyty korkowe 30 cm
Wełna mineralna 26-28 cm
Styropian 25-28 cm
Polistyren ekstrudowany 23 cm
Izolacja próżniowa 4-5 cm
Pożądanym współczynnikiem przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych w budynku pasywnym jest wartość 0,15 W/(m2•K) lub mniejsza. Współczynnik taki można osiągnąć stosując izolację wykonaną ze styropianu lub wełny mineralnej o grubości 25 – 28 cm. Dla porównania w budownictwie tradycyjnym standardowo stosuje się jako izolację termiczną te same materiały o grubości 12 – 14 cm. Rozwiązaniem najnowszej generacji są materiały próżniowe. Zastosowanie elementów w tej technologii pozwala zredukować grubość izolacji do warstwy kilku centymetrów. Z uwagi na wysokie koszty produkcji oraz szereg problemów technicznych nie jest to rozwiązanie szeroko rozpowszechnione.

Jak wspomnieliśmy zastosowanie izolacji termicznej o tak niskim współczynniku przenikania ciepła ma za zadanie wyeliminować konieczność stosowania centralnego ogrzewania. Dodatkową zaletą jest ochrona przed przegrzewaniem budynku w okresie letnim.

Na potrzeby budownictwa pasywnego zaadoptować można praktycznie wszystkie typy konstrukcji wykorzystywane w budownictwie tradycyjnym. Możliwe jest więc wzniesienie obiektów w technologii szkieletu drewnianego, stalowego, w konstrukcji murowanej, jak również żelbetowej monolitycznej lub wykonanej z prefabrykatów.
Izolacja próżniowa

W zestawieniu z powszechnie stosowanymi materiałami takimi jak styropian czy wełna mineralna, izolację próżniową wyróżniają kilkukrotnie lepsze parametry izolacyjne. Takie parametry uzyskuje się dzięki wykorzystaniu próżni, która jest złym przewodnikiem energii cieplnej. W procesie produkcji płytę z porowatego materiału na bazie krzemionki lub włókien szklanych z mikro porami o rozmiarach 0,0001mm umieszcza się w szczelnym „opakowaniu” z nieprzepuszczalnej dla powietrza i pary wodnej wielowarstwowej folii. Materiał ten ze względu na wysoką cenę stosowany jest jedynie w szczególnych przypadkach np: kiedy trzeba uzyskać ścianę skutecznie chroniącą przed utratą ciepła o niewielkiej grubości. Na zdjęciu panel izolacji próżniowej, który zapewnia równie dobre właściwości izolacyjne co kilkukrotnie grubsza warstwa wełny mineralnej. Źródło: http://www.vip-bau.ch
Unikanie mostków termicznych w budynkach ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowej charakterystyki termalnej budynku. W budynkach pasywnych, gdzie priorytetem winien być jak najściślej przestrzegany rygor energooszczędności, unika się stosowania wszelkich rozwiązań, które mogą przyczynić się do powstawania mostków cieplnych.

Elementami, które bardzo często przyczyniają się do niekontrolowanych strat cieplnych spowodowanych nieciągłością izolacji termicznej są płyty żelbetowe balkonów, tarasów, galerii czy zewnętrznych klatek schodowych na trwałe powiązane z konstrukcją budynku. „Przebijając” się przez przegrody zewnętrzne, przerywają tym samym ciągłość izolacji termicznej często na odcinku kilku lub kilkunastu metrów i tworzą mostek cieplny. Z tego powodu w obiektach pasywnych unika się stosowania elementów w takiej konstrukcji. W miejsce wspornikowych płyt żelbetowych projektuje się takie elementy jak balkony czy zewnętrzne klatki schodowe jako wolnostojące ustroje konstrukcyjne lub podwieszone elementy stalowe powiązane z budynkiem jedynie przy pomocy punktowego mocowania.
str11detale9cs290.jpg
Schemat obrazujący ucieczkę ciepła poprzez wspornikową płytę balkonu. Rozwiązanie takie często stosowane jest w budynkach konwencjonalnych.
str9a240.jpg
Galeria i klatka schodowa wsparta na niezależnej konstrukcji i fundamentach w celu uniknięcia połączeń stanowiących mostki termiczne. Freiburg dzielnica Vauban. Źródło: http://www.passivhaus-vauban.de
Bardzo charakterystycznymi miejscami potencjalnie zagrożonymi występowaniem mostków termicznych są połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami przegród zewnętrznych budynku. Jednym z takich „trudnych” miejsc jest połączenie pomiędzy ścianą zewnętrzną a więźbą dachową. W tym miejscu, gdzie konstrukcja murowa lub żelbetowa ściany zewnętrznej łączy się z konstrukcją dachu bardzo łatwo jest doprowadzić do powstania mostka na skutek nieodpowiedniego zaizolowania elementów konstrukcyjnych. Poniższy rysunek przedstawia prawidłowe rozwiązanie takiego detalu.
schematystr9e2290.jpg
Detal połączenia ściany zewnętrznej z dachem
Kolejnym newralgicznym miejscem jest posadowienie budynku. Przy klasycznym fundowaniu, gdzie występują ściany i ławy fundamentowe pod podłogą na gruncie stosuje się izolację termiczną. Aby zachować ciągłość izolacji, w ścianach fundamentowych na poziomie izolacji oddzielającej posadzkę od gruntu stosuje się warstwę szkła piankowego lub gazobetonu, które będąc bardzo dobrymi izolatorami jednocześnie są w stanie przenieść obciążenia od ścian budynku.
schematystr9e290.jpg
Detal posadowienia budynku pasywnego na ławie fundamentowej
Innym rozwiązaniem często spotykanym w budynkach pasywnych jest zastosowanie płyty fundamentowej obejmującej rzut całego budynku, po uprzednim odizolowaniu go od gruntu warstwą termoizolacji. Płyta wylana na materiale izolacyjnym jest w stanie przenieść obciążenia niewysokiego budynku. Jednocześnie zapewniona jest ciągłość izolacji termicznej, poprzez połączenie warstw izolacji pod płytą z izolacją na ścianie.
str11detale9cs2.jpg
Detal posadowienia budynku pasywnego na płycie fundamentowej
Ważną rolę w zapewnieniu właściwej izolacji termicznej i szczelności budynku odgrywa właściwe osadzenie stolarki okiennej. Poniższa ilustracja przedstawia sposób montażu okna w murowanej ścianie dwuwarstwowej. Okno wysunięte jest poza obręb muru, tak aby znalazło się na jednej linii z izolacją termiczną ściany. Na etapie robót budowlanych istotne jest dopilnowanie prawidłowego wykonania połączenia pomiędzy ramą okienną a termoizolacją.
str12DETALOKNOV9cs290.jpg
Detal osadzenia okna w budynku pasywnym

  

Copyright © 2004-2008 budynkipasywne.pl


Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 378