Budynek, dom pasywnyKRES - edukacja ekologiczna
Menu Główne  

Wyszukiwanie  


  
Przegrody zewnętrzne – okna

Dla budynków pasywnych najkorzystniejsze jest zlokalizowanie większości okien na ścianach południowych oraz ograniczanie ich liczby na innych elewacjach. Rozwiązanie takie gwarantuje największe zyski pochodzące od promieniowania słonecznego.
schematystr7b240c.jpg
Okno dla budynków pasywnych o konstrukcji drewnianej z profilami aluminiowymi od zewnątrz. Źródło: Fensterbau Werner Sieber
W budownictwie pasywnym, okna – z resztą podobnie jak pozostałe przegrody zewnętrzne budynku, muszą charakteryzować się wyjątkowo niskim współczynnikiem przenikania ciepła, co z kolei powoduje konieczność stosowania zaawansowanych technicznie rozwiązań. W budynkach pasywnych stosuje się zarówno stolarkę drewnianą jak i PCV. Rama ze względu na współczynnik przewodzenia ciepła jest obecnie najsłabszym elementem okna. Fakt ten spowodował konieczność opracowania ramy specjalnego typu, zaopatrzonej we wkładkę termiczną ograniczającą straty cieplne.
Natomiast standardem w oknach dla budynków pasywnych jest stosowanie szyb zespolonych z potrójnym szkleniem. Dzięki temu pomiędzy szybami powstają dwie hermetyczne komory, które wypełniane są gazem
Powłoka niskoemisyjna

Powłoka niskoemisyjna to cienka przeźroczysta warstwa pokrywająca szkło, która w sposób selektywny przepuszcza promieniowanie cieplne. Pozwala to na uzyskanie maksymalnych zysków z promieniowania słonecznego przy jednoczesnym ograniczaniu strat cieplnych. Powłoka ta przepuszcza wpadające do pomieszczenia wysokotemperaturowe promieniowanie słoneczne o krótkiej długości fali, stanowiąc jednocześnie barierę dla niskotemperaturowego promieniowania z wnętrza pomieszczenia o długim okresie fali. Dużą zaletą szkła z warstwą niskoemisyjną jest wysoka przepuszczalność światła.
szlachetnym, np. argonem. Zastosowanie gazu szlachetnego gwarantuje dużo większą energooszczędność niż w przypadku komór wypełnionych powietrzem atmosferycznym. W celu uzyskania maksymalnych zysków cieplnych pochodzących z promieniowania słonecznego padającego na okna oraz ograniczenia strat cieplnych na dwóch z trzech szyb stosuje się powłoki niskoemisyjne. Istotną rolę odgrywa też z pozoru nieistotny szczegół, jakim jest ramka łącząca poszczególne szyby w zestawie szyby zespolonej. W standardowych rozwiązaniach stosuje się ramkę z aluminium, które jest dobrym przewodnikiem ciepła, co powoduje powstawanie na obrzeżach zestawu szybowego strefy o pogorszonych parametrach izolacyjnych. Aby zminimalizować to zjawisko stosuje się ramki z materiałów będących dobrymi izolatorami termicznymi. Taka budowa okna pozwala uzyskać rewelacyjny współczynnik przenikania ciepła wysokości 0,8 W/(m2•K), który dla porównania w oknach stosowanych w budownictwie tradycyjnym wynosi 1,4 – 1,5 W/(m2•K).
Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g [%]

Współczynnik ten określa w jakim stopniu energia pochodząca od promieniowania słonecznego przenika przez szybę do wnętrza, w wyniku bezpośredniej transmisji energii promieniowania słonecznego oraz oddawania wtórnej energii słonecznej zaabsorbowanej przez szkło. Jest on podawany w procentach [%]. Większa wartość współczynnika oznacza, że wyższe są zyski energetyczne.
Przeszklenia w oknach stosowanych w domach pasywnych mają także za zadanie maksymalizować zysk energetyczny z promieniowania słonecznego. W tym celu szkło, które jest w nich stosowane musi charakteryzować się współczynnikiem całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego większym niż 50%.

Pożądaną cechą domów pasywnych – co było wielokrotnie podkreślane – jest konieczność zapewnienia maksymalnej szczelności przegrody zewnętrznej. Z tego względu okna muszą być zaopatrzone w dobrej jakości uszczelki. Nie stosuje się rozszczelnień, które instalowane są w oknach przeznaczonych dla tradycyjnych budynków, gdzie wspomagają wentylację grawitacyjną.
Złe obsadzenie okien jest częstą przyczyną powstawania mostków termicznych, które fatalnie wpływają na bilans energetyczny budynku oraz prawidłowe funkcjonowanie przegrody (zawilgocenie, zagrzybienie). Ma to tak samo ważkie znaczenie w przypadku budownictwa tradycyjnego jak i pasywnego. Jednak w przypadku domów pasywnych nieprawidłowy montaż okien skutkuje niedostateczną szczelnością przegrody zewnętrznej, czyli naruszaniem jednego z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania budynku pasywnego.

Okna wykonywane w standardzie dla domu pasywnego pozytywnie wpływają na komfort cieplny wnętrza. Doskonałe parametry termiczne sprawiają, że temperatura powierzchni szyby wewnętrznej nawet w najzimniejszych okresach nie spada poniżej 17°C. Dzięki temu przebywając w pobliżu okien nie odczuwa się dyskomfortu wywołanego przez warstwę zimnego powietrza, co ma miejsce w przypadku okien o gorszych parametrach.

  

Copyright © 2004-2008 budynkipasywne.pl


Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 378