Budynek, dom pasywnyKRES - edukacja ekologiczna
Menu Główne  

Wyszukiwanie  


  
Kształtowanie architektury budynków pasywnych

Dobrze zaprojektowany budynek musi spełniać wiele bardzo istotnych warunków, często wykluczających się wzajemnie. Architekt – obok swojej wizji budynku – musi uwzględnić szereg zagadnień, na które składają się wymagania funkcjonalne, techniczne, ekonomiczne, prawne, dopasowanie do kontekstu miejsca itd. Projektowanie wymaga zazwyczaj współpracy wielu osób, które mają wpływ na kształt obiektu. Dlatego proces projektowania jest bardzo skomplikowany oraz wymaga dużo wiedzy i doświadczenia.

Projektanci budynków pasywnych poza wszystkimi powyżej wymienionymi wymaganiami, które są miarą dobrego projektu, muszą wypełnić szereg innych wymogów, związanych z zakładanym wysokim standardem poszanowania energii. Z tego względu ich zadaniem jest położyć nacisk na te czynniki kształtujące architekturę, które mają bezpośredni wpływ na bilans energetyczny obiektu.

Niezaprzeczalnie należy do nich ukształtowanie bryły budynku. Obiekt o możliwie zwartej i prostej formie ma korzystną proporcję przegród zewnętrznych do kubatury, a co za tym idzie mniejsze straty cieplne spowodowane przenikaniem ciepła przez te przegrody.
schematystr5a310.jpg


Niezmiernie istotne jest zorientowanie budynku względem stron świata. Duże powierzchnie przeszkleń winny być grupowane na elewacjach południowych, co gwarantuje, że straty wynikające z przenikania ciepła przez okna bilansowane będą zyskami pochodzącymi od promieniowania słonecznego wpadającego przez okna. Na elewacjach inaczej zorientowanych względem stron świata winno się w miarę możliwości unikać umieszczania okien.
str5sloncev9cs220.jpg
Wysunięty okap chroni w lecie okno przed promieniami słonecznymi. Natomiast w okresie zimowym gdy słońce jest nisko jego promienie swobodnie docierają do wnętrza budynku


Istotne jest, aby duże przeszklenia zaopatrzone były w różnego rodzaju żaluzje, markizy lub rolety, które w sezonie letnim będą chronić przed przegrzaniem. Funkcję tę z powodzeniem mogą także pełnić wysunięte okapy czy odpowiednio ukształtowane balkony.

W trakcie planowania funkcji budynku winno się brać pod uwagę charakterystykę cieplną pomieszczeń, grupując je w miarę możliwości w taki sposób, aby funkcje higieniczno-sanitarne wymagające największej temperatury zlokalizowane były z dala od przegród zewnętrznych. Ma to na celu unikanie sytuacji, w których doprowadza się do najwyższych różnic temperatur po dwóch stronach przegrody zewnętrznej, co generowałoby stosunkowo najwyższe straty cieplne. Analogicznie najkorzystniejszą lokalizacją dla pomieszczeń gospodarczych, klatek schodowych itp. będzie część północna budynku przy ścianie zewnętrznej. Wymienione pomieszczenia nie potrzebują doświetlenia, co jest zbieżne z założeniem ograniczania przeszkleń w tej części budynku. Ponadto pomieszczenia te, ze względu na wymaganą najniższą temperaturę wśród wszystkich pomieszczeń w budynku, tworzą swego rodzaju strefę bufora cieplnego. Od strony elewacji południowej korzystne jest zlokalizowanie bufora termalnego w postaci ogrodu zimowego. Nie wymaga on ogrzewania jak pomieszczenia mieszkalne, natomiast ze względu na duży procent przeszklenia może być istotnym przekaźnikiem darmowej energii pochodzącej z promieniowania słonecznego.
str6lato-zimaV9cswww220.jpg
Schemat wykorzystania zieleni liściastej do zacienienia budynku w okresie letnim
Bardzo pomocne dla zapewnienia odpowiednich temperatur w budynku pasywnym w ciągu całego roku może okazać się właściwe zaprojektowanie zieleni na działce. Zasadzenie drzew liściastych przed elewacją południową gwarantuje zacienianie w sezonie letnim, kiedy istotna jest ochrona przed wysokimi temperaturami. W okresie zimowym, kiedy rośliny gubią liście, przez niezacieniane okna wpada promieniowanie słoneczne, które stanowi istotne źródło ciepła w bilansie energetycznym budynku. Z kolei od strony północnej budynku korzystniejsza jest zieleń iglasta, która stanowi strefę buforową przed elewacją chroniąc ją w ten sposób przez zimnymi wiatrami mogącymi wychładzać budynek.

Ważne jest, aby na etapie projektowania wziąć pod uwagę wszystkie przytoczone zalecenia. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby stosując się do nich nie stworzyć obiektu bardzo nowoczesnego lub mocno osadzonego w tradycji, w zależności od kontekstu architektonicznego i urbanistycznego, funkcji oraz pomysłu architekta i oczekiwań inwestora. Za uniwersalnością idei budownictwa pasywnego może przemawiać fakt, że do chwili obecnej powstało w tej konwencji wiele budynków o mocno zróżnicowanej funkcji takich jak szkoły, przedszkola, obiekty sportowe, administracyjne i biurowe oraz domy mieszkalne jedno i wielorodzinne.

  

Copyright © 2004-2008 budynkipasywne.pl


Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 378