Budynek, dom pasywnyKRES - edukacja ekologiczna
Menu Główne  

Wyszukiwanie  


  
Budowa domu pasywnego skończona!

pb1.jpg
Miło nam poinformować o zakończeniu prac w budynku Pasywnym. Dzięki inicjatywie “Przewodnika Budowlanego” powstał dom w którym całkowity miesięczny bilans rachunków (prąd, ogrzewanie, ścieki) wynosi 170 zł ! Powierzchnia użytkowa to 180 m2. Wszystkich zainteresowanych budową takiego domu zapraszamy do zapoznania się z artykułem. Koszt wzniesienia budynku wraz z działką, ogrodzeniem i mediami to 500 000 zł. Dom jest w pełni skończony tylko wnosić meble i mieszkać!
Parametry budynku:
zapotrzebowanie energii do ogrzewania < 15 kWh/(m2rok)
maksymalne zapotrzebowanie na moc do ogrzewania < 10 W/m2
współczynnik przenikania ciepła (strat ciepła) przez przegrody zewnętrzne (ściany, dach płyta podłogowa) < 0,085 W/(m2K)
wspólczynnik przenikania ciepła przez okna przy wspólcz. przepuszczalności energii słonecznej < 0,8 W/(m2K)
> 50...60%
szczelność budynku n50 < 0,6 l/h
sprawność rekuperatora (wymiennika do odzysku ciepła z powietrza usuwanego z budynku), przy poborze energii elektrycznej > 75%
< 0,45 Wh/m3
zużycie energii pierwotnej do zaspokojenia wszystkich potrzeb energetycznych domu < 120 kWh/(m2rok)


Schemat wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Kliknij na obrazek aby zobaczyć opisy.


Dom pasywny w praktyce

Rosnące ceny energii wymuszają jej oszczędność, a zmniejszanie zużycia energii i jej racjonalne wykorzystanie to również ochrona klimatu.
Aby energooszczędny budynek spełniał swoje funkcje, należy znaleźć mu odpowiednią działkę. Najlepsza będzie taka, na której można zbudować dom zorientowany na południe (jednak nie należy się przejmować odchyleniami od tego kierunku sięgającymi kilkunastu stopni). Dobrze, żeby szerokość działki pozwoliła na takie zaprojektowanie budynku, aby wszystkim pomieszczeniom mieszkalnym dostarczyć południowego światła. Dom powinien być tak wytyczony, aby minimalizować długość ścian, zakrywających żądaną powierzchnię, ale jednocześnie – jak największą powierzchnię elewacji wystawić na południe.

Termin „pasywny” określa stan nie dostarczania energii (konwencjonalnej) z zewnątrz albo też brak aktywności w jej dostarczaniu.

Część kubatury, oddzielona termicznie od zewnątrz, powinna być jak najbardziej zwarta, nie tylko dlatego, że każde załamanie muru jest potencjalnym miejscem wystąpienia mostka termicznego, ale także ze względów ekonomicznych; każdy metr kwadratowy izolacji takiego budynku kosztuje, więc należy oszczędzać na powierzchni, którą trzeba zaizolować! Nie znaczy to, że każdy z takich domów musi przypominać kostkę!
Kubatura oddzielona termicznie musi być jak najbardziej kompaktowa
Stopień zwartości bryły architektonicznej wyraża się współczynnikiem A/V, czyli stosunkiem zewnętrznej powierzchni przegród zewnętrznych do ogrzewanej kubatury. Im mniejszy jest ten współczynnik, tym lepiej. Dla budynków jednorodzinnych dobrze kiedy kształtuje się on na poziomie 0,8-1. Dla porównania: w budynkach wysokościowych wynosi on około 0,3, dla jednorodzinnych budynków parterowych – około 1,2.
pb3.jpg
Elewacja południowa w koncepcji Domów Pasywnych i energooszczędnych jest właściwie autonomicznym systemem, którego zadaniem jest, z jednej strony, zapewnienie zacienienia w okresie letnim, z drugiej wpuszczenie maksymalnej ilości światła słonecznego do budynku w miesiącach zimowych, w zależności od sezonowych potrzeb. Spełnienie tych dwóch wykluczających się pozornie postulatów, niesie ze sobą kilka problemów natury projektowej: trzeba zadbać o odpowiednie umocowanie, na przykład elementów zacieniających, nie konstruując przy tym mostków termicznych, problematyczne jest też mocowanie jakichkolwiek elementów do ściany z grubą warstwą izolacji. Poza przeszkleniami, systemem zacienień i izolacji, pojawiają się na dachu kolektory słoneczne albo baterie fotowoltaiczne.

Kolejnym etapem, będącym konsekwentnym rozwinięciem idei systemu fasady południowej, jest wybudowanie „strefy buforowej” dla budynku – dodatkowej, nie ogrzewanej kubatury, rozciągającej de facto grubość przegrody termicznej, jaką jest ściana południowa do wartości nawet kilku metrów. Taką strefą buforową może być lekka, przeszklona, wentylowana konstrukcja szkieletowa, którą można porównać do rozbudowanego ogrodu zimowego, obejmującego swą przestrzenią całą fasadę południową.

Wytyczne do projektowania domów pasywnych mówią przede wszystkim o świadomym wykorzystaniu technologii, nie odnoszą się one zatem do estetyki. Chyba, że z zaleceniem maksymalnej ekonomiki bryły! Z punktu widzenia oszczędności energetycznych ważne jest, aby kubatura izolowana termicznie była jak najbardziej kompaktowa, a budynek osłonięty był od niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Dom pasywny znamionuje kompleksowość koncepcji odnosząca się do całości obiektu, jego elementów, jego funkcjonowania i oddziaływania na środowisko.
Estetyka przy projektowaniu budynków energooszczędnych
Rozwiązania dla budynków energooszczędnych, a w szczególności dla budynków o standardzie domów pasywnych, nie mówią nic o kanonach estetycznych według jakich zbudowany ma być taki budynek. Wytyczne do energooszczędności mają wpływ na bryłę budynku, ale niewielki na jej wykończenie.
pbwiz1.jpg
Estetyką współczesnej architektury jest współistnienie przestrzeni i technologii. Architekt ma zatem zadanie coraz trudniejsze: złożyć w jedną całość wiele różnorakich komponentów, pogodzić przy jednym stole specjalistów od konstrukcji, instalacji, bilansu energetycznego, zarządzania budynkiem; specjalistów od ekologii, ekonomii i opłacalności, przedstawicieli firm produkujących elementy budowlane – z ich ograniczeniami masowej produkcji. Proces projektowy zaczyna przypominać raczej zadanie z zakresu teorii zarządzania .
arch. Tomasz Mielczyński, dr inż. Ryszard Wnuk
w artykule wykorzystano fragmenty książki „Dom Pasywny w praktyce”


Schemat stropu na podstawie eksperymentalnego Domu Pasywnego Wydawnictwa Przewodnik Budowlany

Schemat więźby dachowej

Napisane dnia: 20.03.06
 Wydrukuj tę stronę Wydrukuj tę stronę
  

Copyright © 2004-2008 budynkipasywne.pl


Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 378