Budynek, dom pasywnyKRES - edukacja ekologiczna
Menu Główne  

Wyszukiwanie  


  
„Energon”

energonwidok600.jpg
Elewacja, na pierwszym planie widoczne czerpnie powietrza dla GWC.
„Energon” jest największym zbudowanym dotychczas obiektem biurowym w standardzie pasywnym. Czteropiętrowy obiekt o powierzchni ponad 5000 m2 został zaplanowany na rzucie zbliżonym do trójkąta równobocznego, którego ramiona tworzą lekko wygięte na zewnątrz łuki. Po środku rzutu wyznaczono duże, przeszklone atrium. Pomieszczenia na wszystkich trzech bokach trójkąta ustawione są w dwóch traktach: zewnętrzny – od strony fasady budynku i wewnętrzny przylegający do patio. Trakty rozdzielone zostały ciągiem komunikacyjnym.
energondachjpg.jpg
Atrium
W obiekcie zastosowano wiele nowatorskich rozwiązań, jak na przykład instalację do długoterminowego przechowywania energii cieplnej. W tym celu nadmiar ciepła powstającego w budynku w okresie letnim odprowadzany jest na zewnątrz, a następnie magazynowany pod powierzchnią ziemi, która dzięki dużej pojemności cieplnej pozwala przechować znaczące ilości energii. Ciepło odprowadzane jest do gruntu poprzez 44 sondy sięgające na głębokość 100 m. Nośnikiem energii cieplnej jest ciecz przepływająca przez sondy. W okresie zimowym – proces ten jest odwracany – ciepło pobierane jest z gruntu i przekazywane do budynku.
energonwne600.jpg
Atrium
Do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń zastosowano metodę polegającą na wpływaniu na temperaturę wnętrza poprzez sterowanie temperaturą masywnych elementów konstrukcyjnych. W tym celu wewnątrz betonowych elementów budynku umieszczono instalację hydrauliczną odprowadzającą lub doprowadzającą energię cieplną. W zależności od potrzeby zlokalizowane w żelbetowych stopach przewody zasilane są wodą ciepłą o temperaturze 26°C lub chłodną o temperaturze 18°C.
energonnachtmini.jpg
Budynek w nocy
System dystrybucji powietrza zaprojektowano tak, aby zapewnić jego jak najlepszą jakość w całym budynku. Powietrze o odpowiednich parametrach nawiewane jest do atrium, skąd rozchodzi się do biur. Biura zlokalizowane przy traktach wewnętrznych (od strony atrium) zasilane są poprzez nawiewniki w elewacjach. Do pomieszczeń zlokalizowanych przy fasadzie zewnętrznej powietrze z patio nawiewane jest rurami schowanymi w płycie stropowej.
energonfasada600.jpg
Elewacja
W obiekcie zastosowano dużych rozmiarów gruntowy wymiennik ciepła do wstępnego ogrzewania i ochładzania powietrza wentylacyjnego.

Budynek jest przedmiotem szeroko zakrojonych badań, których celem jest analiza funkcjonalna budynku. Z tego względu wyposażony został w zespół wewnętrznych i zewnętrznych czujników zbierających dane na temat temperatury, przepływów energetycznych, parametrów powietrza, itp.
energonzewn600.jpg
Wyjście z poziomu przyziemia na tereny zielone
architekci: oehler & arch kom
lokalizacja: Ulm, Niemcy
powierzchnia: 5412 m2
zapotrzebowanie na ciepło: 12 kWh/(m2•rok)
energonkoryt.jpg
Korytarze
energonIgartengeschoss550x450.gif
Rzut przyziemia
energonIIparter.gif
Rzut parteru
energonIIIregelgeschoss550x450.gif
Rzut piętra (kondygnacja powtarzalna)
Źródło zdjęc i grafik: ProjektM Real Estate Frankfurt GmbH

  

Copyright © 2004-2008 budynkipasywne.pl


Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 378