Budynek, dom pasywnyKRES - edukacja ekologiczna
Menu Główne  

Wyszukiwanie  


  
List otwarty Pana Schlagowskiego do polskiego Rządu.

guenterschlagowski2.jpg
Publikujemy list otwarty Pana Güntera Schlagowskiego znanego propagatora budownictwa pasywnego oraz założyciela Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego. Autor przedstawia koncepcję rozwoju budownictwa pasywnego w Polsce, a także argumenty ekonomiczne i ekologiczne przemawiające za koniecznością szybkiego wdrożenia takich rozwiązań. List ten ukazał się w „Doradcy Energetycznym” w numerze 7-8/2008.
Szanowny Panie J. Wierzbowski,

Proszę opublikować list otwarty do polskiego Rządu. Działam w Grupie PEP (Promotion of European Passive Houses) w imieniu Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego, żeby także Polska była w niej reprezentowana. Inni ludzie się tym nie interesują, mimo że radykalne obniżenie obecnego, wysokiego zapotrzebowania na energię mogłoby się stać dla niej największym, najbardziej ekonomicznym i oczekiwanym rozwiązaniem.

Gdyby to się udało, potrzebowalibyśmy tylko 7-10% tej energii, którą dzisiaj zużywamy w związku z eksploatacją budynków. Dodatkowo zlikwidowane zostałoby bezrobocie, ponieważ każdy 1 mln zł zainwestowany w budownictwo pasywne dawałby 16 stałych miejsc pracy rocznie, co w żadnej innej dziedzinie nie jest możliwe. I państwo (Ministerstwo Finansów) dostawałoby z tego jeszcze z powrotem do budżetu 40 do 50%. Oznaczałoby to wpływy do budżetu 400 000,00 do 500 000,00 zł. Z kwoty tej można by wypłacać środki potrzebne jako wsparcie budownictwa pasywnego. Dodatkowe korzyści wynikałyby z likwidacji bezrobocia. Każda osoba bezrobotna kosztuje rocznie ok. 12 x 1000,00 zł, 16 osób – 192 000,00 zł rocznie. Dlaczego tutaj polski Rząd śpi, jest dla mnie nie do zrozumienia.

Rozwój budownictwa pasywnego umożliwiać będzie wzrost opłacalności inwestycji, poprawę efektywności energetycznej oraz będzie sprzyjać używaniu energii ze źródeł odnawialnych, przede wszystkim na cele grzewcze. Jesteśmy w stanie przynajmniej 80% zapotrzebowania na energię pokryć energią ze źródeł odnawialnych. W wybranych przypadkach może to być nawet do 100%.

Potrzebna jest do tego wiedza techniczna, ekonomiczna i ekologiczna, które już obecnie oferują rozwiązania umożliwiające zredukowanie emisji CO2 o przeszło 90%.

Dodatkowo pojawia się szansa na zmniejszenie zależności energetycznej corocznie o 5%, a zaoszczędzony węgiel można by później sprzedawać po wysokich cenach jako surowiec chemiczny. Jego spalanie jest nieekonomicznym rozwiązaniem i może być dopuszczone wyłącznie przejściowo.

Już zbyt długo czekamy na potrzebne źródłowe rozwiązania, które poniżej w skrócie opisuję.

Potrzebujemy przez wszystkim świadomych swoich zadań fachowców: architektów i konstruktorów budowlanych z wiedzą z zakresu fizyki budowli oraz inżynierów ochrony środowiska. Trzeba rozwinąć i wzmocnić takie specjalizacje na wyższych uczelniach technicznych, by przybywało osób będących w stanie kompleksowo opanować całość zagadnienia i stosować interdyscyplinarne rozwiązania.

W zasadzie jest to proste, jak wynalazek koła. Trudno pojąć, dlatego najczęściej inżynierowie szukają skomplikowanych rozwiązań, podczas gdy można działać prostą, całkowicie dla każdego zrozumiałą metodą. Trzeba budować na masową skalę budynki pasywne (najbardziej energooszczędne i ekonomiczne), na co innego nie możemy sobie pozwolić. Trzeba uzyskiwać wartość współczynnika przenikania ciepła U dla całego budynku poniżej 0,15 W/m2K, stosować okna trójszybowe o współczynniku U poniżej 0,8 W/m2K, a drzwi zewnętrzne także poniżej 0,8 W/m2K. Szczelność całego budynku (krotność wymiany powietrza) przy nadciśnieniu 50 Pa powinna być poniżej 0,6.

Bardzo ważne jest też wykorzystanie w jak najwyższym stopniu nasłonecznienia i tzw. pasywne (bez pośredniego i bezpośredniego udziału paliw kopalnych) pozyskiwanie energii.

Dodatkowe oszczędności może przynosić wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła działająca ze sprawnością powyżej 75%. Dzisiejsze urządzenia umożliwiają już uzyskiwanie rocznej przeciętnej sprawności nawet powyżej 90%.

Wszystko wspomniane rozwiązania są zebrane i opisane dokładnie w tzw. pakiecie do projektowania PHPP opracowanym w Polskim Instytucie Budownictwa Pasywnego z uwzględnieniem polskich warunków klimatycznych. Na zakończenie uwaga dotycząca termomodernizacji. Działania w tym zakresie trzeba tak projektować i przeprowadzać, by budynki uzyskiwały w całości wartość U poniżej 0,3 W/m2K, a wszystkie inne rozwiązania były jak najbardziej zbliżone do budynków pasywnych.

Wszystko inne działania zaliczam do budowania bez wiedzy i bez ekonomi, bez ekologii i bez rozumu, bo są one wbrew interesom ludzkości.

Serdecznie pozdrawiam,

Günter Schlagowski

źródło: http://www.doradcaenergetyczny.pl

  

Copyright © 2004-2008 budynkipasywne.pl


Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 378