Budynek, dom pasywnyKRES - edukacja ekologiczna
Menu Główne  

Wyszukiwanie  


  
Standard budynków pasywnych pomoże zmniejszyć zużycie energii w EU o 20% do 2020 r.

logoUE.gif
Komisja Europejska przedstawiła plan działania w sprawie efektywności energetycznej, stanowiący znaczący krok w stronę sprostania niespotykanym wcześniej wyzwaniom w dziedzinie energetyki, przed którymi stoi Unia Europejska. Plan zawiera pakiet priorytetowych środków obejmujących szeroki zakres najbardziej ekonomicznych inicjatyw na rzecz efektywnego wykorzystania energii, takich jak działania mające na celu zwiększenie wydajności urządzeń, budynków, sektora transportu i produkcji energii.
W dokumencie proponuje się nowe rygorystyczne normy dotyczące efektywności energetycznej, promowanie usług energetycznych oraz określone mechanizmy finansowania zachęcające do stosowania bardziej energooszczędnych produktów. Ponadto Komisja powoła „Porozumienie między burmistrzami” 20-30 pionierskich miast Europy oraz zaproponuje międzynarodową umowę w sprawie efektywności energetycznej. Ogólnie wprowadzonych zostanie ponad 75 środków.
„Europejczycy muszą oszczędzać energię. Przynajmniej 20 % energii wykorzystywanej w Europie jest marnowane. Poprzez oszczędzanie energii Europa przyczyni się do ograniczenia zmian klimatycznych oraz będzie miała wpływ na rosnące zużycie energii i zależność od paliw kopalnych importowanych spoza UE" - stwierdził komisarz Andris Piebalgs. „Efektywność energetyczna jest dla Europy sprawą kluczową: jeżeli zaczniemy działać w tej chwili, bezpośrednie koszty zużycia energii mogą do 2020 r. ulec zmniejszeniu o ponad 100 miliardów EUR rocznie; ponadto unikniemy wytworzenia rocznie około 780 milionów ton CO2.” – podkreślił komisarz.
Plan działania, który będzie wprowadzany w życie przez najbliższe sześć lat, stanowi odpowiedź na wezwanie szefów państw i rządów podczas tegorocznego wiosennego szczytu Rady Europejskiej do pilnego stworzenia realistycznej strategii dotyczącej efektywności energetycznej. W planie podkreślono wagę ustalenia norm minimalnego zużycia energii dla szerokiego zakresu urządzeń i sprzętu (od sprzętu AGD jak np. lodówki i klimatyzatory po pompy i wentylatory przemysłowe), jak również dla budynków i usług energetycznych. W połączeniu z ocenami wydajności i systemami znakowania, normy minimalnego zużycia stanowią skuteczne narzędzie usuwania z rynku mało wydajnych produktów, informowania klientów o produktach najbardziej wydajnych oraz przekształcania rynku w celu zwiększenia jego efektywności energetycznej. Opracowane zostaną normy minimalnego zużycia dla nowych i odnowionych budynków. Promowane będą budynki o bardzo niskim poziomie zużycia energii (domy pasywne).
W planie podkreślono istnienie znacznego potencjału zmniejszenia strat w produkcji, przesyle i dystrybucji energii elektrycznej. Zaproponowano wykorzystanie ukierunkowanych instrumentów w celu poprawy wydajności w zakresie nowej i istniejącej zdolności produkcyjnej oraz ograniczenia strat związanych z przesyłem i dystrybucją.
Przedstawiono kompleksowy zestaw środków umożliwiających racjonalizację zużycia energii w sektorze transportu. W planie uznano, że oszczędności energii można osiągnąć w szczególności poprzez zapewnienie wydajnego zużycia paliwa w samochodach, stworzenie rynku dla ekologicznie czystych pojazdów, zapewnienie właściwego poziomu ciśnienia powietrza w oponach oraz zwiększenie wydajności systemów transportu miejskiego, kolejowego, morskiego i powietrznego. Podkreślono również wagę zmiany nawyków transportowych.
W planie działań wezwano do stworzenia właściwych i przewidywalnych sygnałów cenowych, niezbędnych do racjonalizacji zużycia energii oraz do poprawy ogólnych wyników gospodarczych.
Plan zawiera szereg dodatkowych propozycji uświadamiania społeczeństwa w dziedzinie efektywności energetycznej, takich jak kształcenie i szkolenie. Podkreślono pilną potrzebę zajęcia się kwestiami efektywności energetycznej na szczeblu światowym poprzez partnerstwa międzynarodowe.
W pełni wdrożony plan działania w sprawie efektywności energetycznej przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Unii, poprawy warunków życia jej obywateli, zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz wzrostu eksportu nowych technologii w dziedzinie efektywności energetycznej. Z punktu widzenia obywatela, niewielkie zmiany w nawykach dotyczących zużycia energii oznaczają oszczędności finansowe, poprawę stanu środowiska naturalnego oraz wniesienie wkładu w realizację wspólnych celów dotyczących Europy.

Napisane dnia: 23.11.06
 Wydrukuj tę stronę Wydrukuj tę stronę
  

Copyright © 2004-2008 budynkipasywne.pl


Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 378