Budynek, dom pasywnyKRES - edukacja ekologiczna
Menu Główne  

Wyszukiwanie  


  
Tematyka konferencji w Gdańsku

10:00 - 12:30 Wprowadzenie do tematyki budownictwa pasywnego; komponenty budynku pasywnego; przegrody zewnętrzne; wentylacja; ogrzewanie; przygotowanie ciepłej wody użytkowej; przykłady realizacji.
mgr inż. Szymon Firląg
Instytut Budynków Pasywnych przy NAPE
 • Wprowadzenie do tematyki budownictwa pasywnego
  • Dlaczego musimy oszczędzać energię;
  • Zapotrzebowanie na energię budynkach tradycyjnych;
  • Obecne regulacje prawne, normy zużycia ciepła;
  • Definicja budynku pasywnego;
  • Zapotrzebowania na energię budynków tradycyjnych;
 • Szczegółowe omówienie komponentów budynku pasywnego
  • Projekt architektoniczny;
  • Konstrukcja przegród, mostki cieplne, szczelność;
  • Okna i zyski ciepła od słońca;
  • Wentylacja w budynku pasywnym – ilość wymian, gruntowy wymiennik ciepła, rekuperator;
  • System grzewczy – urządzenie kompaktowe z pompą ciepła;
  • Przygotowanie ciepłej wody użytkowej – kolektory słoneczne;
  • Przykładowe realizacje;

12:30 - 12:45 Przerwa

12:45 - 14:45 Aspekty Ekonomiczne i Higieniczne budynków pasywnych; zdecentralizowany system wentylacji z odzyskiem ciepła; powietrzne kolektory słoneczne.
dr Eugeniusz Rylewski
 • Omówienie komponentów domu pasywnego c.d.
  • Powietrzne kolektory słoneczne;
  • Rekuperatory (system zdecentralizowany – indywidualne rekuperatory w pomieszczeniach);
  • Wymiennik ciepła do wody szarej;
  • Projektowanie instalacji kanalizacyjnej i wodnej;
  • Przygotowanie c.w.u. przy pomocy kolektorów słonecznych;
 • Aspekt ekonomiczny, analiza kosztów i zysków, aspekt higieniczny
  • Porównanie kosztów ogrzewania w budynku pasywnym i tradycyjnym;
  • Koszty budowy budynku pasywnego;
  • Omówienie zagadnienia zwrotu nakładów poniesionych na budynek pasywny. (koszty budowy+koszty eksploatacji;
  • Aspekt zdrowotny w projektowaniu systemów wentylacyjnych;
  • Niebezpieczeństwo powstawania czynników chorobotwórczych w instalacjach wentylacyjnych;
  • Znaczenie wentylacji mechanicznej dla usuwania wilgoci;
  • Wpływ kuchenek gazowych na zdrowie człowieka;
14:45 - 15:15 Przerwa i poczęstunek

15:15 - 16:50 Przykłady budynków pasywnych; zagadnienia prawne; porównanie budynku pasywnego i tradycyjnego; wytyczne; projektowanie.
mgr inż. Tomasz Mielczyński
 • Tło prawne dla idei budynków pasywnych w Polsce i Europie;
  • Dyrektywa 2002/91/EC o jakości energetycznej budynków;
  • Ustawa o termomodernizacji;
  • Paszport Energetyczny;
  • Klasyfikacja energetyczne budynków wg. KAPE – dom pasywny jako forma „idealna”;
 • Definicja, idea Domu Pasywnego – skrót
 • Projektowanie budynków energooszczędnych
  • Wytyczne architektoniczne dla domów pasywnych;
  • Proces projektowy z uwzględnieniem audytu energetycznego jako narzędzia projektowego;
  • Wpływ architektury budynku na jego energochłonności – porównanie na dwóch przykładach audytów energetycznych;
 • Jako opcja – focus na wybrane nowe technologie dla domów pasywnych
  • Wyniki badań temp. [powietrza za gruntowym wymiennikiem ciepła;
  • Przebieg izoterm w ramach okiennych dedykowanych do domów pasywnych;
  • Technologie ogrzewania, buforowaia ciepła;.
 • Przykłady zrealizowanych domów pasywnych w Niemczech
  • Przykłady domów jednorodzinnych;
  • Przykład termomdoernizacji budynku wielorodzinnego;
  • Przykład nowobudowanego budynku wielordzinnego;
  • Przykład budynku biurowego;


16:50 - 18:00 Wpływ konstrukcji budynku pasywnego na bilans energetyczny – na podstawie budynku pasywnego wybudowanego przez Przewodnik Budowlany.
mgr Inż. Paweł Dominiak
 • Omówienie przegród zewnętrznych
  • Więźba dachowa;
  • Konstrukcja ścian;
  • Okna;
  • Posadowienie budynku;
  • Unikanie mostków termicznych;
  • Instalacje;
 • Bilans energetyczny budynku
18:00 - 18:30 Dyskusja

  

Copyright © 2004-2008 budynkipasywne.pl


Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 378